Afilia't al partit, el teu suport conta!

miércoles, 20 de julio de 2011

IOLANDA PINEDA DESMENTIA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA MEZQUITA EN SALT, ¿Y AHORA QUE...?

PxC A LA SENYORA PINEDA I COMPANYIA...

I ara que senyora Pineda? Que ha de dir amb les noticies que ens arriben de la llicencia de la macro mesquita a Salt? Tornara a desmentir-ho rotundament? O dirà que no hi ha cap llicencia concedida encara?. Es cert que no hi ha llicencia d'obres encara, com ho es també que si es presenta el projecte abans de setembre s'ha d'otorgar sense cap altre remei veritat?El que és més trist es veure com una persona que era, per sort ja no ho es , la màxima representació del poble al veure que va sortir la “falsa“ noticia en diferents pagines webs i xarxes socials no ho expliques amb tota la veritat per davant i es dediques nomes a dir que tot eren rumors falsos producte "d'intoxicadors" que la volien desprestigiar i que segons vostè afirmava feien "una campanya barroera, fastigosa promoguda per la seva suposada dreta ( ?? )" i que "no hi havia cap campanya electoral que justifiques allò".
En un altre context afirmava que "no es podia jugar brut d'aquella manera perquè es fomentava la por de la gent, s'atiaven les baixes passions i provocaven la confrontació entre els veïns... provocant una gran fractura social i que no es podia jugar amb la convivència que costava molt de construir i molt poc de destruir". No nomes això, sinó que es va atrevir a estudiar la possibilitat de emprendre accions legals per aturar els "intoxicadors" "pel mal que feien al poble de Salt",  fent referencia al col·lectiu que recollia firmes en contra de la construcció de la mesquita.
Es indignant veure com a sobre rep l'ajuda d'algun medi de comunicació, publicant articles com el del senyor Xavier Rius que no dubta en taxar la noticia com a falsa i atacar a Jaume Torramadé per tenir la noticia penjada al seu perfil d'una xarxa social..
Es intolerable com des de la taula de diàleg interreligios de Salt formada per varies entitats representatives de religions a Salt, també alguna d'elles "l'ajuden" diguent que son informacions falses...
Tots plegats ho han fet molt be, no diguent cap mentida, però tampoc tot el que sabien.

Senyora Pineda, sincerament ens espanta veure que una persona com alcaldessa ha estat capaç d'amagar quelcom al poble, sigui el que sigui, igual que ens espanta que els representants de les entitats religioses també siguin capaços de fer-ho.
A vostè senyora Pineda, ningú li ha robat els que diu que eren els seus vots, senzillament els va perdre fent una campanya electoral de descrèdit enfocada a impedir que PxC entres al consistori, i si les eleccions fossin ara, en "perdria" molts mes i no precisament de gent que segons vostè van votar mes "pensant amb l'estomac que amb el cap". Per cert fins i tot a l'ultim sopar de campanya del PSC a Salt, majoritàriament dedicat a la gent gran, vostè va assegurar als assistents, que tot es tractava de rumors a voluntat d'un partit xenòfob per embrutir la campanya electoral de manera barroera i perillosa. I que l'Ajuntament de Salt estudiaria les possibles accions legals per aturar els "intoxicadors" pel "mal que feien al poble".
Nosaltres, des de PxC Salt, si que estudiarem a fons les possibles accions legals o d'altre àmbit col·lectiu per aturar aquesta mesquita que el poble de Salt no vol, i que ara mateix la pregunta que es fa tothom es si vostè quan era alcaldessa va preguntar al poble autòcton si estaven d'acord o no amb el projecte, saben els problemes que ens comporten part d'aquesta gent forana, sobretot els seus líders, barbuts rancis que ens volen portar a èpoques mes que prehistòriques on els éssers humans sobretot les dones no tenen cap mena de dret ni vot.

Grup Municipal de PxC Salt.

_________________

PxC A LA SEÑORA PINEDA Y COMPAÑÍA...

Y ahora que señora Pineda? Que tiene que decir con las noticias que nos llegan de la licencia de la macro mezquita en Salt? Volverá a desmentirlo rotundamente? O dirá que no hay ninguna licencia concedida todavía?. Es cierto que no hay licencia de obras todavía, como lo es también que si se presenta el proyecto antes de septiembre se tiene que otorgar sin ningun otro remedio verdad?

Lo que es más triste es ver como una persona que era, por suerte ya no lo es, la máxima representación del pueblo, al ver que salió la “falsa“ noticía en diferentes paginas webs y redes sociales no lo explicas con toda la verdad por delante y se dedica solo a decir que todo eran rumores falsos producto de "intoxicadores" que la querían desprestigiar y que según usted afirmaba hacían "una campaña sucia, promovida por su supuesta derecha ( ?? )" y que "no había ninguna campaña electoral que justificase aquello".
En otro contexto afirmaba que "no se podía jugar sucio de aquella manera porque se fomentaba el miedo de la gente, se atabiavan las bajas pasiones y provocaban la confrontación entre los vecinos... provocando una gran fractura social y que no se podía jugar con la convivencia que costaba mucho construir y muy poco de destruir". No solo esto, sino que se atrevió a estudiar la posibilidad de emprender acciones legales para parar los "intoxicadores" "por el mal que hacían en el pueblo de Salt", haciendo referencia al colectivo que recogía firmas en contra de la construcción de la mezquita.
Es indigante ver como encima recibe la ayuda de algún medio de comunicación, publicando artículos como el del señor Xavier Rius que no duda al tasar la noticía como falsa y atacar a Jaume Torramadé para tener la noticia colgada en su perfil de una red social..
Es intolerable como desde la mesa de diálogo interreligioso de Salt formada por varias entidades representativas de religiones en Salt, también alguna de ellas "lo ayudan" diciendo que son informaciones falsas...
Todos juntos lo han hecho muy bien, no diciendo ninguna mentira, pero tampoco todo lo que sabían.

Señora Pineda, sinceramente nos asusta ver que una persona como alcaldesa ha sido capaz de esconder algo al pueblo, sea lo que sea, igual que nos asusta que los representantes de las entidades religiosas también sean capaces de hacerlo.
A usted señora Pineda, nadie le ha robado los que dice que eran sus votos, sencillamente los perdió haciendo una campaña electoral de descrédito enfocada a impedir que PxC entrase al consistorio, y si las elecciones fueran ahora, "perdería" muchos mas y no precisamente de gente que según usted votaron mas "pensando con el estomago que con la cabeza". Por cierto incluso en la última cena de campaña del PSC en Salt, mayoritariamente dedicada a la gente mayor, usted aseguró a los asistentes, que todo se trataba de rumores a voluntad de un partido xenófobo para ensuciar la campaña electoral de manera sucia y peligrosa. Y que el Ayuntamiento de Salt estudiaría las posibles acciones legales para parar los "intoxicadores" por el "mal que hacían al pueblo".

Nosotros, desde PxC Salt, si que estudiaremos a fondo las posibles acciones legales o de otro ámbito colectivo para parar esta mezquita que el pueblo de Salt no quiere, y que ahora mismo la pregunta que se hace todo el mundo es si usted cuando era alcaldesa, preguntó al pueblo autóctono si estaban de acuerdo o no con el proyecto, sabiendo los problemas que comportan parte de esta gente foránea, sobre todo sus líderes, barbudos rancios que nos quieren traer a épocas mas que prehistóricas donde los seres humanos, sobre todo las mujeres, no tienen ningún tipo de derecho ni voto.

Grupo Municipal de PxC Salt